SẢN PHẨM

CỬA SỔ BẬT


 CỬA SỔ BẬT có thể điều chỉnh lấy không khí nhiều hay ít theo ý muốn sử dụng.

  • Cửa sổ bật bổ sung tính thanh lịch cho ngôi nhà của bạn.
  • Có thể điều chỉnh để lấy không khí nhiều hay ít theo ý muốn khi sử dụng.
  • Cửa sổ bật có 2 loại: Cửa sổ bật đứng (Awning Window) và Cửa bật ngang (Casement Window), giúp bạn có nhiều sự chọn lựa cho ngôi nhà của mình.
Các hệ cửa sổ bật thông dụng:

- Vách kính + Awning Window 50x1000 (Double Glazing)
- Vách kính + Casement Window 50x100 (Double Glazing)
- Awning Window 45x100 (2013)
- Awning Window 44x76
- Awning Window 25x70


Các hệ cửa sổ bật thông dụng:

Vách kính + Awning Window 50x100 (Double Glazing) 
- Download file Vách kính + Awning Window 50x100 (Double Glazing)

Vách kính + Casement Window 50x100 (Double Glazing) 
- Download file Vách kính + Casement Window 50x100 (Double Glazing)

Awning Window 45x100 (2013) 
- Download file Awning Window 45x100 (2013)

Awning Window 44x76
- Download file Awning Window 44x76

Awning Window 25x70 
- Download file Awning Window 25x70

SẢN PHẨM LIÊN QUAN